Earshot, Provinciehuis (county house offices) Limburg, Maastricht, 2007 - 2008

(click here for the CD-recordings and the positions)

(click here for hi-res pictures)


Earshot is a 16-channel soundinstallation in front of the county house in Maastricht. The general shape of the scaffolding, bearing the speakersystems, represents the architecture of the county house itself. Speakers reproduce edited and pre-recorded sound, mirroring the exact position the respective microphones were during the recordings in the original building.

In Dutch:

...

Er wordt een 'geluidsindruk' van een werkzame dag in het provinciehuis, naar buiten toe 'geëxtrapoleerd'. Daarvoor zijn een aantal microfoons in
de loopgangen, koffiehoeken, printhoeken, kantoren en kantine
ter voorbereiding aangebracht. Niet verborgen maar gewoon zichtbaar. Wel gedurende een geruime tijd zodat de mensen eraan kunnen wennen. Dan worden er een serie opnamen gemaakt die in de studio geëdit worden. Het gaat er niet over om direct politiek overleg of enig bestuurlijk gekrakeel op te nemen, louter de alledaagsheid.

Earshot bestaat uit een stellage van steigermateriaal die opgezet is om een schematische indruk te geven van de architectuur van het provinciehuis zelf. Dit zal op een schaal van 1:5 of 1:10 in de tuin vóór het huis zijn. Op precies die plekken waar de microfoons zich in het originele gebouw bevonden, zal er in de constructie een luidsprekerbox zijn die precies die opname weergeeft van de desbetreffende plek.

Dit idee is geïnspireerd op de problematiek die voortkomt uit de
aldoor courante wens om 'bestuur' zichtbaar te maken voor de
'burger'. Die transparantie is in de praktijk vaak beperkt, omdat de
machtsstructuur van een bestuursorgaan zoals die van de provincie
bestaat uit een complex van bewegingen. Veel gebeurt achter gesloten
deuren, in wandelgangen, op een afgeschermd intranet. Er lijkt een
continue dualiteit te bestaan tussen een fundamenteel uitgevoerd
democratisch beginsel en een pragmatisch apparaat waar besluitvorming
sneller gaat de zeggenschap beperkt blijft, om een voorbeeld te noemen.
Een andere link zie ik ook met de toenemende ontwikkelingen rond de
veiligheidsvragen. Het (lang) bewaren van persoonsgegevens,
vastleggen van belgedrag (gsm verkeer is geografisch te bepalen) en
surfgedrag op internet, het scannen van email (door geprogrammeerde
robots), camera's in de semi- openbare ruimte, xray bagage-check's.
Met de installatie toon ik een zelfbenoemd alternatief die intrinsiek
te krachteloos is om een politieke rol te spelen maar die wellicht
wel vragen oproept. PD

...


 

 

 

 

 

wit