CARRIER. Application for public commission, business park Technoport Europe, 2006.

Carrier is based upon images, values and metaphors from capitalism, meta-economics and power structures in society.

The Dutch text, taken from the voice-over of the video presentation:

Economie
De motor van de samenleving is de economie. Veel is afhankelijk ervan; het welzijn, mobiliteit en levensbehoeften verliezen of winnen aan kwaliteit bij het op en neer gaan van de conjunctuur. De vormgeving van de economie is bepalend voor het succes ervan. Bijvoorbeeld hoe het belastingklimaat is, de infrastructuur, arbeidswetgeving, milieuregels. Economieën werden vroeger regionaal of lokaal georganiseerd, binnen de lokale en regionale condities. Nu is de mondialisering steeds meer van invloed op lokale economieën en vindt er een nivellering plaats in condities en wetgeving. Er wordt nu geconcurreerd met verre gemeenschappen, met andere sociale- en economische achtergronden. De veranderende economie van de lokale omgeving van Technoport Europe is een belangrijk onderdeel van de probleemstelling tot de opdracht. Een omgeving die evolueerde van een kleine boerengemeenschap uit de prehistorie tot een verzamelplek van bedrijvigheid in contact met de hele wereld.

Civiel / militair
Concurrentie, bescherming van de markt, van systemen, overnames en marktpenetratie zijn begrippen die associeerbaar zijn met competitie en strijd. Economische macht heeft een verhouding met militaire macht.
In het verleden zijn er vele verbindingen tussen de economie en het militaire apparaat aan te wijzen. Om een voorbeeld te noemen: de handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie werden actief begeleid door de marine en met fortificaties in of bij de handelsnederzettingen beschermd. Nu is dit beeld te extrapoleren op een hedendaagse situatie.

Het civiele systeem leent veel symboliek, techniek en semiotiek van de militaire structuren en symbolen. In de samenleving zijn er verschillende voorbeelden vanuit de militaire invloedssfeer: internet, radar, vuurwerk, beveiligingstechniek en -organisatie, terreinwagens, organisatie van politie en brandweer, de aansteker, padvinderij, de onderzeeër en ontwikkelingen in de mode en vormgeving. Een specifiek element uit de civiel / militaire kruisbestuiving is de gepantserde geldtransportwagen. De strijdbare en masculiene uitstraling en het tank-achtige voorkomen sublimeert het symbool van strijd in vredestijd.

Architectuur
Een gebouw is een boodschap. Uitstraling van religieuze of hiërarchische aard of functie is bepalend voor de vorm van het gebouw. Architectuur en economie hebben een hecht verband. In hoogconjunctuur moet er gebouwd worden ter huisvesting van nieuwe bedrijvigheid. In malaise is er veel leegstand en is de behoefte aan huisvesting kleiner.

Een gebouw in aanbouw heeft nog niet die boodschap. Het is nog kwetsbaar en open. Meestal worden de vloeren en de dragers het eerst geconstrueerd, interieur en exterieur zijn nog niet gescheiden door een beschermende schil; de muren. Steigers vormen als het ware een tijdelijke steun en voorlopige infrastructuur. Er lijkt een ambivalente relatie te zijn tussen de kwetsbaarheid in het ontstaansproces en de krachtige uitstraling die het gaat krijgen.

Dualiteit en engagement
Voor het bedrijventerrein “Technoport Europe” wil ik tot een installatie komen waarbinnen een aantal schijnbare tegenstrijdigheden verenigd worden:
De kracht, de onverzettelijkheid en de macho uitstraling van de tank in vredestijd tegen de kwetsbaarheid en de menselijke maat. Een andere tegenstelling zit in het intrinsiek beweeglijke en verplaatsbare tegen het onroerende. De drang om weg te gaan, de onrust wellicht, tegen het definitieve en het permanente. Het mobiele –bevroren, en de architectuur -vluchtig.
De installatie stelt de omringende bedrijvigheid en het tijdsbeeld ter discussie, gelijk als het een link legt met de esthetiek van deze tijd en een invulling geeft aan het begrip schoonheid. Bevraagt waar economie en samenleving elkaar raken. ‘Carrier’ is de vereniging van archetypen, hedendaagse mythes en de persoonlijke overwegingen van mij als maker

.

carrier
wit